Quyền lợi của người lao động từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

CAMSA - ngày 01/6/2011.

Hỏi: Tôi đi ra nước ngoài làm việc từ năm 2009. Tôi nghe nói Nhà nước Việt Nam có thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước dành cho đối tượng người lao động ra nước ngoài lao động. Xin được hỏi rõ về các hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước?

CS trả lời: Đúng là Việt Nam thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước từ năm 2004, nhưng theo nguồn thông tin chúng tôi có được thì các hoạt động của Quỹ này rất ít và không có hiệu quả. Theo số liệu thống kê năm 2010 của truyền thông Việt Nam, nguồn thu của Quỹ lên tới 114 tỷ đồng nhưng Quỹ mới chi ra 5 tỷ đồng, chủ yếu chi cho hoạt động duy trì bộ máy nhân sự, trong khi mục đích chính của Quỹ là hỗ trợ người lao động và công ty môi giới XKLD trong các trường hợp khó khăn. Một trong những nguyên nhân theo chúng tôi xuất phát từ chính người lao động chưa biết tới sự hỗ trợ này để yêu cầu trợ giúp. Vậy, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hoạt động nhằm mục đích gì, hướng tới đối tượng nào và cách thức để bạn xin trợ giúp từ Quỹ ra sao, chúng tôi xin được trình bày sau đây, Quý độc giả có thể xem thêm trong văn bản quy định về Quỹ hộ trợ việc làm ngoài nước.

1. Quỹ được hình thành từ sự đóng góp của:

- Người lao động: mức đóng là 100.000 VNĐ/người; sau khi đóng sẽ được cấp thẻ đã đóng Quỹ, đây là bằng chứng người lao động gửi kèm khi xin hỗ trợ từ Quỹ.

- Công ty môi giới XKLD: 1% tiền dịch vụ mỗi năm

2. Mục đích Hỗ trợ rủi ro cho người lao động của Quỹ và thủ tục xin hỗ trợ từ Quỹ:

- Người lao động chết - hỗ trợ thân nhân 10.000.000 VND; Thân nhân của người lao động làm đơn đề nghị hỗ trợ rủi ro có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về hộ khẩu của người lao động và quan hệ giữa người được uỷ quyền và người lao động (theo mẫu) gửi Quỹ kèm theo bản phôtô giấy chứng tử của người lao động hoặc xác nhận của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

Tối đa 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Quỹ hỗ trợ trực tiếp cho thân nhân người lao động hoặc thông qua hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (theo địa chỉ ghi trong đơn đề nghị). Trường hợp không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Người lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật không đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc và phải về nước trước thời hạn. Hỗ trợ này không áp dụng đối với người lao động ra ngoài hợp đồng hoặc phải về nước ngay sau khi sang đến nước làm việc do sai sót khám sức khoẻ trong nước. Mức hỗ trợ: Tối đa 5.000.000 đồng/trường hợp đối với người lao động đã làm việc ở nước ngoài bằng hoặc ít hơn 50% thời hạn hợp đồng và tối đa 3.000.000 đồng/trường hợp đối với người lao động đã làm việc ở nước ngoài trên 50% thời hạn hợp đồng.

Người lao động hoặc người được người lao động uỷ quyền làm đơn đề nghị hỗ trợ rủi ro có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về hộ khẩu của người lao động và quan hệ giữa người được uỷ quyền và người lao động (theo mẫu) gửi Quỹ thông qua doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi đăng ký hợp đồng kèm theo giấy xác nhận của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước đó về việc người lao động không đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc;

Tối đa 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Quỹ xem xét, hỗ trợ cho người lao động thông qua doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, trường hợp không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Hỗ trợ cho người lao động trong một số trường hợp rủi ro khách quan khác:

Đối tượng được hỗ trợ: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mức hỗ trợ: Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định mức hỗ trợ tối đa 5.000.000 đồng/trường hợp, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

Quy trình, thủ tục chi hỗ trợ: Hội đồng quản lý Quỹ hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ chi hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp cụ thể. lý do. Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được tiền từ Quỹ, doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phải chi trả cho người lao động.

 

 

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Gởi Checks/Money Orders:

Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA

Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: [email protected]

Lượng truy cập

We have 83 guests online