Góp ý từ CAMSA
Khó hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán - nguyên nhân từ nhiều phía

CAMSA - ngày 26/11/2010.

LTS: Một trong những nội dung quan trọng thể hiện tính “nhân đạo” của Nhà nước trong Dự luật phòng chống mua bán người (gọi tắt là Dự luật) của Việt Nam là vấn đề bảo vệ và hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán. Xem xét các quy định từ Dự luật và đánh giá ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận về Dự luật này trong kỳ họp thứ 8 vừa qua, CAMSA nhận thấy nội dung hỗ trợ nạn nhân bị mua bán chưa thể hiện được tính nhân đạo từ Nhà nước và khó thực hiện trong thực tế. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ đâu, CAMSA xin phân tích dựa trên các nội dung sau.

1.    Định nghĩa hành vi mua bán người trong Dự luật loại trừ một số nạn nhân bị mua bán

Theo Điều 2 của Dự luật định nghĩa hành vi mua bán người chỉ có hành vi chuyển giao, tiếp nhận. Đối với các hành vi như tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp chỉ được xác định là hành vi liên quan đến hành vi mua bán người. So sánh với Điều 3 Nghị định thư Palermo về khái niệm buôn bán người, các hành vi buôn bán người bao gồm 5 hành vi: tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao, tiếp nhận người vì mục đích bóc lột.

Như vậy, khái niệm hành vi mua bán người trong Dự luật đã hẹp hơn so với khái niệm nêu trong văn bản quốc tế. Hệ quả của điều này sẽ tạo một khoảng trống giữa luật quốc gia và luật quốc tế điều chỉnh một số hành vi được xem là hành vi mua bán người. Dẫn theo kết quả là có một số nạn nhân bị mua bán ở ngoài nước khi về Việt Nam không còn được xem là nạn nhân bị mua bán nữa chiếu theo quy định của Dự luật. Và như vậy, họ không được bảo vệ cũng như không được hỗ trợ các chế độ của nạn nhân bị buôn bán.

Read more...
 
Cần mời gọi sự hợp tác của các tổ chức phi chính phủ

CAMSA - ngày 22/11/2010.

1. Cần quan tâm đến hội nhập luật quốc tế và khu vực;

2. Cần bổ túc định nghĩa Buôn Người một cách đầy đủ và rõ ràng;
3. Cần hình sự hóa tội buôn người;
4. Cần coi phòng chống buôn bán lao động là một trọng tâm của Luật;
5. Cần hướng về quyền lợi của nạn nhân bị buôn bán;


6.    Cần mời gọi sự hợp tác của các tổ chức phi chính phủ (NGO)
Phòng chống tệ nạn buôn người là một công tác rất lớn đòi hỏi chính phủ phải có chính sách phối hợp toàn diện giữa các cơ quan chính phủ với nhau và giữa các cơ quan chính phủ với các tổ chức phi chính phủ. Luật quốc tế và luật của các quốc gia Châu Á khác luôn có qui định rõ ràng về vấn đề này. Do đó ý tưởng phối hợp làm việc giữa cơ quan nhà nước trong Dự luật (Điều 43 đến 50) là đúng nhưng chưa đủ. Trước hết việc giao cho bộ công an trách nhiệm phối hợp các hoạt động của tất cả các ban ngành (Điều 43) sẽ tạo cảm tưởng rằng bộ công an đứng trên tất cả các bộ khác và như thế làm giảm hiệu năng của công tác chống buôn người thường rất đa dạng. Ngoài ra Dự luật đã hoàn toàn không có qui định về vai trò của các tổ chức phi chính phủ (NGO) là những tổ chức có đóng góp thiết thực và đã tạo nhiều thành tích trong việc chống buôn người trong thời gian qua.

Read more...
 
Cần hướng về quyền lợi của nạn nhân bị buôn bán

CAMSA - ngày 22/11/2010.

1. Cần quan tâm đến hội nhập luật quốc tế và khu vực;

2. Cần bổ túc định nghĩa Buôn Người một cách đầy đủ và rõ ràng;
3. Cần hình sự hóa tội buôn người;
4. Cần coi phòng chống buôn bán lao động là một trọng tâm của Luật;

5.    Cần hướng về quyền lợi của nạn nhân
Một đạo luật về buôn người muốn được đánh giá là nhân bản thì trước hết nó phải hướng về nạn nhân và tìm cách bảo vệ tối đa quyền lợi cho nạn nhân bị buôn bán theo phương châm “thà cứu lầm còn hơn bỏ sót”.

a.  Cần có quan niệm rộng lượng đối với nạn nhân
Dự luật định nghĩa nạn nhân là “người được xác định bị mua bán trong vụ án mua bán người” (Điều 2, khoản 2). Như vậy một người phải chờ có bản kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án, quyết định của Tòa án, v.v... (Điều 22) thì mới được xem là nạn nhân. Xét rằng thủ tục tố tụng tại Việt Nam thường kéo rất dài và gây nhiều phiền nhiễu cho các đương sự, CAMSA cho rằng định nghĩa này sẽ khiến cho các nạn nhân ngại ngùng trong việc khai báo và tố cáo hành vi buôn người với chính quyền. Tương tự CAMSA cho rằng khái niệm “người đang chờ xác minh là nạn nhân“ được sử dụng trong Dự luật là không thích hợp vì đã làm cho người ta có cảm tưởng rằng luật buôn người đang phân biệt đối xử giữa “nạn nhân” và “người đang chờ xác minh là nạn nhân“. Cuối cùng việc cấm hành vi “giả mạo nạn nhân” (Điều 7 khoản 7) dễ tạo nên một thái độ nghi ngờ mặc định đối với cả những nạn nhân thực sự. Dựa trên tinh thần muốn có một bộ luật hướng về nạn nhân CAMSA đề nghị Dự luật cần thể hiện một thái độ rộng lượng đối với những con người có thể đã phải trải qua rất nhiều khổ đau về tinh thần lẫn thể chất trong các vụ buôn người.

Read more...
 
Cần xem phòng chống nạn buôn bán lao động là một trọng tâm của Dự luật

CAMSA - ngày 22/11/2010.

1. Cần quan tâm đến hội nhập luật quốc tế và khu vực;

2. Cần bổ túc định nghĩa Buôn Người một cách đầy đủ và rõ ràng;
3. Cần hình sự hóa tội buôn người;

4.    Cần xem phòng chống nạn buôn bán lao động là một trọng tâm của Dự luật
CAMSA nhận thấy hành vi chuyển vận người lao động xuyên quốc gia thông qua các tổ chức môi giới lao động, xuất khẩu lao động đã diễn ra ở quy mô lớn và ngày càng gây hậu quả nghiêm trọng cho các nạn nhân nói riêng và xã hội nói chung. Ở Việt Nam, trong chủ trương phát triển kinh tế bằng cách tận dụng các nguồn nhân lực rẻ, việc “xuất khẩu lao động” đang có nguy cơ biến thành phương tiện để buôn người. Nguy hại hơn nữa, hành vi buôn lao động xuyên quốc gia này lại không phải là hành vi của các cá nhân mà là hoạt động rất chuyên nghiệp của các tổ chức có tư cách pháp nhân, mang tên công ty dịch vụ xuất khẩu lao động (công ty XKLĐ), liên quan mỗi lần đến hàng chục, hàng trăm người và do đó đã để lại hậu quả xã hội rất lớn.

Read more...
 
Cần hình sự hóa tội buôn người

CAMSA - ngày 22/11/2010.

1. Cần quan tâm đến hội nhập luật quốc tế và khu vực;

2. Cần bổ túc định nghĩa Buôn Người một cách đầy đủ và rõ ràng;

3.    Cần hình sự hoá hành vi buôn người
Nghị định thư Palermo xem buôn người là một tội hình sự. Các quốc gia khác, kể cả các quốc gia Á Châu như Đài Loan, Thái Lan, Mã Lai và Phi Luật Tân, hiện cũng đối phó với nạn buôn người chủ yếu bằng các biện pháp hình sự vì loại tội phạm này không thể chỉ được đối phó bằng luật dân sự và các biện pháp phòng ngừa và giáo dục.
Dự luật Phòng Chống Mua Bán Người của Việt Nam không có qui định riêng về  tội danh buôn người mà đã tìm cách điều chỉnh nó qua Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bộ luật Hình sự được sửa đổi năm 2009 đã có 2 quy định liên quan đến tội “Mua bán người” (Điều 119) và tội “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” (Điều 120). Tuy nhiên những qui định này không còn thích hợp với định nghĩa mới về buôn người của Dự luật nữa. Vì lẫn lộn mục đích, thủ đoạn và hành vi buôn người nên Bộ luật Hình sự đã không có những hình phạt hợp lý.

Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 2

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Gởi Checks/Money Orders:

Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA

Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: [email protected]

Lượng truy cập

We have 85 guests online