Tiêu chuẩn đánh giá
Tiêu chuẩn VN Nội dung Đối chiếu Luật VN
Giai đoạn 1 Trước khi đi nước ngoài
TVN1 Quy định về việc trực tiếp tuyển dụng lao động Điểm b, K2, Điều 27 LNLĐ; Điểm 1, Mục V, TT21/2007; Điểm a, K2 DD8 NĐ 144/2007
TVN2 Quy định về thông báo công khai tại địa phương tuyển dụng, trụ sở Công ty về các điều kiện tuyển dụng, HĐ dịch vụ Điểm c, K2, Đ27 LNLĐ; Điểm 1, Mục V, TT21/2007; Điểm a, K1, Đ8 NĐ 144/2007trụ sở Công ty về các điều kiện tuyển dụng, HĐ dịch vụ
TVN3 Quy định không thu phí tuyển dụng lao động Điểm B, K2, Điều 27 LNLĐ
TVN4 Quy định về mở các lớp giáo dục định hướng; bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và chuyên môn nghề nghiệp Điểm d, K2, Điều 27 LNLĐ; QĐ số 18/2007/BLĐTBXH Ban hành Chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho NLĐ
TVN5 Quy định về 1 số khu vực, nghề nghiệp và công việc cấm đưa lao động đi làm việc K4, Đ7 LNLĐ;Đ 1 NĐ 126/2007;Điểm , K2, Đ 11, NĐ 144/2007
TVN6 Quy định về việc cam kết thời gian chờ xuất cảnh sau khi NLĐ trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài Điểm c, K1 Mục V thông tư 21/2007/BLĐTBXH
TVN7 Quy định thời gian ký kết Hợpđồng dịch vụ XKLĐít nhất 5 ngày trước ngày xuất cảnh K2, Mục V TT21/2007
TVN8 Nội dung HĐ dịch vụ, HĐLĐ phải phù hợp với nội dung HĐ cung ứng lao động đã đăng ký lên Bộ LĐTBXH K2, Điều 17 LNLĐ; K3 Đ8 NĐịnh 144/2007
TVN9 Địa điểm làm việc và loại công việc phải được ghi cụ thể trong Hợp đồng dịch vụ và không được thay đổi trong thời gian NLĐ làm việc ở nước ngoài (trừ trường hợp ngoại lệ) Điểm b, điểm c, Khoản 1 Điều 17 LNLĐ
TVN10 Thu tiền môi giới theo quy định pháp luật Điều 20 LNLĐ; Thông tư số 16/2007/ BLĐTBXH; QĐ số 61/2008 về mức tiền MG tại 1 số thị trường
TVN11 Thu tiền dịch vụ theo quy định của pháp luật Điều 21 LNLĐ; Thông tư số 16/2007/BLĐTBXH
TVN12 Thu tiền ký quỹ của NLĐ theo quy định pháp luật Điều 23 LNLĐ; Thông tư 17/2007/BLĐTBXH
TVN13 Nghiêm cấm chi nhánh của DN ko được ký kết HĐ với NLĐ; không được thu tiền dịch vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của NLĐ trừ trường hợp được DN uỷ quyền Khoản 3 - Điều 16 LNLĐ; Điểm d, K4 Điều 6 NĐ 144/2007;
 

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Gởi Checks/Money Orders:

Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA

Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: [email protected]

Lượng truy cập

We have 85 guests online